Herontwikkeling Kerk en Pastorie

De herontwikkeling van de kerk en pastorie omvat niet alleen het behoud van hun architectonische pracht, maar ook het transformeren ervan tot een woon/zorg locatie.

Daarnaast wordt er nieuwbouw toegevoegd die specifiek wordt ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze vergrijzende populatie. Met moderne voorzieningen en zorgvuldig doordachte ontwerpen gaat bieden nieuwe ruimte comfortabele en toegankelijke huisvesting voor ouderen, waar ze kunnen genieten van een actieve en ondersteunende levensstijl.

Deze herontwikkeling vertegenwoordigt niet alleen een fysieke transformatie, maar ook een viering van verbondenheid en inclusie.